paint splash
paintBronzen bijlpaint splashpaint splashpainting

Bronzen bijl

Rond 2000 v. Chr. werd er al volop gehandeld met Midden- en Zuid-Europa. Goud, zout en brons werden geruild tegen vee en barnsteen uit het Waddengebied. Van deze grondstoffen werden bijvoorbeeld wapens en gereedschappen gemaakt. Er zijn verschillende overblijfselen gevonden in de omgeving van Dalfsen.

Vroege handelscontacten

De vroegere bewoners van deze omgeving maakten wapens, gereedschappen en sieraden van het metaal brons. Brons werd gemaakt van koper waaraan tin is toegevoegd. Deze grondstof komt niet voor in Nederland. De grondstoffen werden geïmporteerd uit Midden- en Zuid-Europa. Hierdoor ontstonden al vanaf ongeveer 2000 v. Chr. contacten met bewoners van het Middellandse zeegebied. Dit wordt ook wel de Bronstijd genoemd. Goud, zout en brons uit Midden- en Zuid-Europa werd geruild tegen vee en barnsteen uit het Waddengebied van Nederland. Voor deze handelscontacten werden verbindingswegen (zandwegen) en grafheuvels aangelegd in dit gebied. Een boerderij uit die tijd bij Rechteren was ruim 50 meter lang en had duidelijk herkenbare veeboxen.

Overblijfselen

In deze regio worden regelmatig overblijfselen gevonden van deze vroege handelscontacten. Zo zijn in Oudleusen, Oosterdalfsen, Lenthe, Emmen en Rechteren een bronzen bijl, aardewerk, weefgetouwklossen en spinklosjes gevonden. Ook Gerrit Jan Westerkamp deed een unieke vondst. Tijdens werkzaamheden op zijn bouwland aan de Blauwedijk in Lenthe vond hij een bronzen kokerbijl. Deze bijzondere bijl is gemaakt in de Bronstijd en dus al zo’n 4000 jaar oud. Jarenlang lag de bijl op de schoorsteen bij de familie Westerkamp. Na het overlijden van Westerkamp in 1996 is de bijl in bezit gekomen van zijn dochter. Zij heeft de vondst aangemeld bij het Archeologisch depot in Deventer.

Het is zeer aannemelijk dat bewoners in de Bronstijd (2.000 v. Chr.) graag woonden op hoger gelegen plekken. Daar zijn namelijk meerdere archeologische vondsten gedaan.

paintpaint splashpaint splashpainting