paint splash
paintBuitenhuizen en spiekerspaint splashpaint splashpainting

Buitenhuizen en spiekers

In de tijd van de Gouden Eeuw hadden rijke mensen een landhuis, net buiten de stad. Hier verbleven ze in de zomer. Ook waren er in deze omgeving veel spiekers. Dit zijn graansilo’s. Veel van deze buitenhuizen en spiekers zijn door de jaren heen verloren gegaan.

Buitenhuizen

Rijke mensen hadden in de Gouden Eeuw een landhuis buiten de stad. Dit gaf aanzien. Langs de Utrechtse Vecht staan een paar bekende, prachtige landhuizen. De landhuizen werden in Franse stijl gebouwd, ze keken hierbij naar de paleizen bij Versailles. De huizen hadden een hoofdgebouw met symmetrisch aangelegde tuinen. Aan de zijkanten van de voortuin stonden bouw- of koetshuizen. De eigenaren waren adellijke families of rijke kooplui. Hier brachten zij de zomer door om de benauwde stad te ontvluchten. In de herfst en winter waren de buitenhuizen het uitgangspunt voor de jacht.

Spiekers

Een spieker is een bekend begrip vanaf de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Dit was een op palen gebouwde graansilo. Zo konden de boeren hun geoogste graan droog en veilig opslaan. Later werden de spiekers ook door grootgrondbezitters en kloosters gebruikt om graan op te slaan dat zij als natura ontvingen. Later werden de spiekers voorzien van steen en een gracht.

Omgeving Dalfsen

Rondom Dalfsen waren ook verschillende spiekers en buitenhuizen. Hiervan zijn nu alleen de spiekers den Aalshorst en de Horte over. Omdat het aan het einde van de 18e eeuw slechter ging met de economie, was het voor veel mensen te duur om het landhuis te onderhouden. Ze werden stuk voor stuk afgebroken.