paint splash
paintGemeentehuis Nieuwleusenpaint splashpaint splashpainting

Gemeentehuis Nieuwleusen

Door ontginning trokken steeds meer mensen naar het Nieuwe Leusen. Op het kruispunt van vier belangrijke wegen ontstond een dorpje. In 1878 werd hier een ambstwoning gebouwd voor de burgemeester.

Veenontginning

Het zuidelijke deel van Nieuwleusen hoorde vroeger bij de Rozengaarder marke. In dit gebied was veel weidegrond. Door ontginningen is de buurtschap Ruitenveen ontstaan. In 1631 werd de Leusener Compagnie opgericht om het Oosterveen af te graven. Een dwarsweg door Het Broek naar Leusen, het huidige Dommelerdijk, vormde de scheiding tussen de oude en nieuwe ontginning. Rond het kruispunt van de vier hoofdwegen, ontwikkelde zich een nieuw dorp, een Nieuw Leusen. Zo werd Leusen het Oude Leusen.

Het gemeentehuis

Op 1 juli 1818 werd Nieuwleusen een zelfstandige gemeente. De administratie was gevestigd in een boerderij aan het Oosteinde 27. In 1878 werd een ambtswoning gebouwd voor burgemeester J. Bosch Bruist aan het Westeinde 7. Deze werd ook gebruikt als gemeentehuis. Later is er een secretarie bijgebouwd, een bureau voor administratie, en een cachot. In 1931 is aan de andere kant van de straat een nieuw gemeentehuis gebouwd.

Nieuwe functie

In 2001 werd de gemeente Nieuwleusen samengevoegd met de gemeente Dalfsen. ’t Olde Gemientehuus kreeg toen de functie van gemeentelijk servicepunt. De ambtswoning is verkocht. Door de jaren heen is deze woning met zorg gerestaureerd.

paintpaint splashpaint splashpainting