paint splash
paintGevelsteen Oalste Huuspaint splashpaint splashpainting

Gevelsteen Oalste Huus

Dirk Blikman Kikkert en C.G. de Moen waren actieve mannen in de omgeving. De Moen richtte een steen-, pannen- en tichelfabriek op aan de voet van de Lemelerberg. Blikman Kikkert was eigenaar van een veenderij, de beetwortelstoomsuikerfabriek en zijn eigen Heidepark met herenhuis.

Actieve familie

In 1840 komt A.C. van Raalte als predikant naar Ommen. Ook twee van zijn zwagers zijn op dat moment al actief in deze omgeving. Zwager Dirk Blikman Kikkert heeft een veenderij in het Bergentheimerveen onder Hardenberg. En zwager C.G. de Moen koopt in dat jaar een stuk grond ten zuiden van de Lemelerberg.

De Moen en Compagnons

Samen met Elias Ravenhorst uit Ommen richt de Moen een steen-, pannen- en tichelfabriek op: De Moen en Compagnons. De locatie aan de voet van de Lemelerberg was ideaal omdat leem de belangrijkste grondstof was voor de fabriek. De brandstof voor de steenovens kwam uit de veenderij van Dirk Blikman Kikkert. De fabriek bood veel werkgelegenheid voor de arme bevolking van Lemele.

Dirk Blikman Kikkert

In 1845 wordt de marke Dalmsholte verdeeld. Voor Dirk Blikman Kikkert een kans om grote stukken heide- en broekgronden te ontginnen. In 1853 wordt het kanaal opengesteld en in 1854 bouwt hij bij zijn boerderij De Eersteling een herenhuis met koetshuis. Ook legt hij een Heidepark aan met moestuin, boomgaard, wandelpaden, koepels en een goudvisvijver met badhuis en kolk. De jaren daarna blijft Dirk Blikman Kikkert actief in de regio. In 1865 richt hij met zijn schoonzoon Oeds Oenes van den Berg de N.V. Overijsselsche Beetwortelstoomsuikerfabriek op bij het Deventerpunt. In 1868 overlijdt Dirk Blikman Kikkert op 54-jarige leeftijd op zijn Heidepark. Hij wordt begraven op de nieuwe begraafplaats van Lemele. Vandaag de dag wordt Dirk Blikman Kikkert gezien als grondlegger van Lemelerveld.

paintpaint splashpaint splashpainting