paint splash
paintKasteel Rechterenpaint splashpaint splashpainting

Kasteel Rechteren

In de 11e eeuw werden er meerdere kastelen gebouwd. Ondanks de vele tegenslagen is Kasteel Rechteren het enige middeleeuwse kasteel in Overijssel waarvan delen bewaard zijn gebleven. Het kasteel heeft inmiddels geen burchtrechten meer, maar is in bezit van een adellijke familie.

In de 11e eeuw gaf de bisschop van Utrecht een aantal landheren toestemming om een kasteel te bouwen. Ze gebruikten deze kastelen als verdediging langs de Vecht bij Dalfsen en als steunpunt voor de bisschop. Rond het jaar 1380 werden een aantal kastelen verwoest door de bisschop. De landheren hielden zich namelijk niet aan de regels. Kasteel Rechteren bleef als enige over. Ondanks de verwoestingen en ingrijpende verbouwingen zijn belangrijke delen overgebleven. De middeleeuwse toren dateert uit de 14e eeuw en het woongedeelte uit de 15e eeuw. Jammer genoeg is de ringmuur verloren gegaan.

Ontstaan Kasteel Rechteren

Op de plek van het kasteel stond in 1190 al een soort versterkte boerenhoeve met de naam Rechteren. Om de hoeve lag een gracht met een wal. Dit alles was in bezit van de graven van Bentheim in Duitsland. Graaf Johannes van Bentheim ruilde dit met ridder Herman van Voorst en Herman liet het huidige kasteel bouwen. Uiteindelijk kwam het kasteel in handen van de familie Van Heeckeren. Zij noemden zich later Van Rechteren.

Tegenslagen

In 1522 nam de hertog van Gelre, Frederik van Egmond, het kasteel in. Er werd veel schade aangericht. Deze bezetting duurde tot 1528. Daarna, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het kasteel van 1584 tot 1590 bezet door Spaanse troepen. De verdedigingsmuren werden afgebroken en het kasteel werd een adellijke woning. Vandaag de dag is het kasteel nog steeds in bezit van de familie Van Rechteren.

paintpaint splashpaint splashpainting