paint splash
paintLentheschoolpaint splashpaint splashpainting

Lentheschool

Naar school gaan was vroeger niet vanzelfsprekend. In 1853 werd de Lentheschool opgericht voor families die de andere scholen niet konden betalen. Vanaf 1907 werden er ook christelijke en katholieke scholen opgericht in de omgeving.

Lentheschool

In 1853 werd de Lentheschool opgericht. Het schooltje werd gebouwd in opdracht van het bestuur van de marke Lenthe op een centrale plek in de gemeente. De marke Lenthe was een van de zeven marken in de kerspel Dalfsen, dit is nu de gemeente Dalfsen. Ongeveer 100 kinderen gingen naar deze nieuwe school. In de kerspel Dalfsen waren al een aantal andere scholen te vinden, maar arme families konden deze scholen meestal niet betalen. Naar school gaan was niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen moesten ook helpen met oogsten of in de fabriek werken om geld te verdienen. Vanaf ongeveer 1795 kwamen er wetten die eisen stelden aan het onderwijs en ervoor zorgden dat alle kinderen naar school konden. In 1874 zorgde Het Kinderwetje ervoor dat kinderen tot 12 jaar niet in de fabriek mochten werken.

Bijzonder onderwijs

In 1848 werd de grondwet van Thorbecke ingevoerd. Vanaf dat moment was er in Nederland vrijheid van onderwijs en werden er ook rooms-katholieke, net als openbare en protestantse-christelijke scholen opgericht. Pas vanaf 1920 werden deze nieuwe scholen ook betaald door de overheid. In 1907 werd in Emmen de christelijke school opgericht, de A. Baron van Dedemschool. In 1923 werd in Hoonhorst een katholieke school opgericht. De komst van deze scholen zorgde ervoor dat het aantal leerlingen van de Lentheschool flink afnam. In 1940 sloot het gemeentebestuur van Dalfsen de school.

Renovatie

In 2002 is het oude schoolgebouw compleet gerenoveerd. Vandaag de dag is het een vergader- en cursuslokaal.