paint splash
paintMercuriusbeeldjepaint splashpaint splashpainting

Mercuriusbeeldje

In het Romeinse leger leerden jonge boerenzonen uit de omgeving van Dalfsen nieuwe hoogstaande bouwtechnieken. Deze kennis namen zij mee terug naar huis. In de omgeving van Dalfsen zijn veel vondsten gedaan uit de Romeinse tijd, waaronder het bronzen Mercuriusbeeldje en een munt van keizer Hadrianus (117-138 na Chr.).

Invloed van de Romeinse cultuur in Dalfsen

Rond het begin van de jaartelling woonden in de omgeving van Dalfsen de Franken, één van de Germaanse volken. Jonge boerenzonen gingen in het Romeinse leger. Daar maakten zij kennis met de hoogstaande cultuur van de Romeinen; een onbekende wereld met een ander soort gereedschappen, bouwtechnieken, watervoorziening, kunstvoorwerpen, aardewerk, huisraad, muntgeld en bronzen godenbeelden. Er ontstond handel en uitwisseling van goederen, waardoor het leven van de Franken in Dalfsen en omgeving ingrijpend veranderde. De jonge Franken die terugkeerden uit het Romeinse leger brachten nieuwe voorwerpen, denkwijzen en werkmethoden mee. In de derde eeuw waren er opnieuw burgeroorlogen. Door onderlinge strijd en invallen van de Germanen was het verval van het rijk onafwendbaar. De Rijngrens, de limes, werd officieel opgegeven in 406. Toen de Romeinen zich terugtrokken (mogelijk door een epidemie), keerden de Franken in deze regio terug naar Noord-Gallië (België en Noord-Frankrijk). Na deze verhuizingen was er 3 eeuwen nauwelijks bewoning in deze omgeving.

Vondsten Romeinse tijd

Bij de opgraving in 1960 van een Frankische boerderij in de buurschap Welsum (aan de tegenwoordige Frankenweg) werd een 15 cm hoog bronzen beeldje gevonden van Mercurius, de Romeinse God van de handel en beschermgod voor de reizigers. In de buurschap Lenthe is een waterput uit deze periode gevonden. En in Dalfsen is een Romeinse munt gevonden met de afbeelding van keizer Hadrianus (117-138 na Chr.). Ook lagen er verschillende stukjes Romeins Terra sigilata- en Terra nigra-aardewerk en Romeins glas.

paintpaint splashpaint splashpainting