paint splash
paintTwentseweg en Koningswegpaint splashpaint splashpainting

Twentseweg en Koningsweg

De Twentseweg en Koningsweg zijn beide mooie, historische wegen. Een aantal elementen uit de geschiedenis zijn bewaard gebleven.

Twentseweg

Al vanaf 1276 was de Twentseweg een belangrijke handelsweg en postweg van Kampen naar Osnabrück. Op de grens tussen Zwolle en Dalfsen lag de ‘Blanken Kolk’. Dit is een overblijfsel van een Vechtmeander. In de vorige eeuwen heeft op de hoek waarschijnlijk een wegkapelletje gestaan. Dit kwam toen veel voor bij belangrijke kruisingen van wegen. De Twentseweg is een markante historische weg, nog steeds van grote betekenis.

Schuilhut de Kapelle

De historische schuilhut ‘de Kapelle’ is gebouwd in 2020. De hut is gemaakt van eikenhout en is gebouwd op een fundering van Bentheimer zandsteen. Als dakbedekking is gekozen voor een natuurlijke sedumbeplanting. De schuilhut is overgedragen aan Landschap Overijssel. De hut staat op belangrijke historische grond.

Koningsweg

De koningsweg was een zandweg die hoger gelegen was. Op meerdere plekken is de geschiedenis nog duidelijk zien. Het is een prachtige, holle weg langs hoge esgronden. De koningsweg liep tussen verschillende hoven. Voor 947 waren deze in het bezit van het Duitse Rijk. De landheer woonde op het hof. Ook had hij zeggenschap over de omliggende boeren. Zij moesten de huurpenningen en belastingen meestal met goederen betalen. Deze goederen werden met een ossenkar, handkar of paardenkar vervoerd naar het klooster in Essen over de koningsweg. Op een aantal plekken zijn de diepe sporen nog te zien.