paint splash
paintErve die Haerpaint splashpaint splashpainting

Erve die Haer

Reeds in 13e/14e eeuw wordt erve die Haer benoemd onder grootgrondbezitter de Bisschop van Utrecht. In 1376 is Jacob Creyenschote en Bette zijn vrouw eigenaar en wordt het erf verkocht aan jonkvrouw Agnes van Wolff, non in het Zwartewaterklooster.

De boerderij is eeuwenlang verpacht of bemeijerd geweest. Dit is op te maken uit de vele namen van generaties bewoners die de naam aannamen van de locatie of boerderij waar ze wonen. Bekende namen zijn Die Haer - Erf Nottis - Nutz erf of Nutzplaats - Mennesplaats -Nolhuis.

De boerderij is gebouwd aan de rand van de Welsummer Es (een es is hoger gelegen stuk land van vruchtbaar dekzand dat eeuwenlang is aangevuld met heideplaggen vermengd met stalmest).

Eind 18e eeuw, begin 19e eeuw wordt de boerderij verkocht en wordt het particulier eigendom waarbij Lucas Habers als eerst eigenaar wordt vermeld in het kadaster. De boerderij blijft 2 generaties eigendom van de familie Habers waarna Lucas van Keulen en later Derk Jan den Bijker eigenaar wordt. Derk Jan Bijker verkoopt begin jaren ’30 de boerderij aan de familie Jan Dijk die het eind jaren ’30 verkoopt aan Jan Hein uit Zuidwolde. Jan Hein blijft er bijna 20 jaar wonen en verkoopt de boerderij in 1957 aan de Stichting Beheer Landbouwgronden.

De boerderij wordt vervolgens doorverkocht aan Evert Jan Hulsebosch. Eind jaren 50 kwam de familie thuis van een kerkbezoek en stond de hoofdboerderij in brand. Sporen van de boerderij zijn nog zichtbaar in de grond. De familie ging in de voormalige schuur aan de Welsummerweg wonen wat nu het woonadres is. De boerderij is momenteel eigendom van Remco Stappenbelt en Diana Pekkeriet die er wonen en het kantoor voor hun bedrijf Hiawatha Actief hebben.