paint splash
paintGrote kerk Nieuwleusenpaint splashpaint splashpainting

Grote kerk Nieuwleusen

In 1672 werd een nieuwe kerk gebouwd bij de viersprong in Nieuwsleusen. Participanten van de Leusener Compagnie waren erg betrokken bij de kerk en schonken veel geld. Het ledenaantal bleef groeien. In 1830 werd er daarom een grotere kerk gebouwd op dezelfde plek: de Grote Kerk.

Grote Kerk Nieuwleusen

Rutger van Haersolte stond volledig achter de hervorming en de gereformeerde religie. Hij was erg actief en stelde de havezate Oosterveen ter beschikking voor de dominee en de kerkelijke gemeente. Op een zilveren avondmaalsbeker is het Oosterveen afgebeeld. De kerkelijke gemeente groeide. In 1672 werd een nieuwe kerk gebouwd bij het kruispunt van vier belangrijke wegen. Herman Roelinck, één van de vijf participanten van de Leusener Compagnie, droeg zoveel geld bij aan de bouw van de kerk dat de fraaie preekstoel werd bekroond met het alliantiewapen van hem en zijn vrouw Elisabeth Machtelt, en haar naam in het randschrift van de torenklok is vermeld. Ook de jaren daarna bleef het aantal leden stijgen. Daarom werd in 1830 opnieuw een grotere kerk gebouwd op dezelfde plek.

Luidklok en avondmaalsbeker

In 1996 kreeg het gebouw officieel de naam Grote Kerk. Het is het oudste openbare monumentale gebouw in Nieuwleusen. De oudste kerkklok is aanwezig in Museum Palthehof.

paintpaint splashpaint splashpainting