paint splash
paintVan de 'Sukerbiet' en de NIJL tot de C.A.V.V.paint splashpaint splashpainting

Van de 'Sukerbiet' en de NIJL tot de C.A.V.V.

De suikerbietenfabriek was het eerste bedrijf dat zich vestigde in het dorp Lemelerveld. Dit was heel belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. Ter ere daarvan staat het kunstwerk ‘de Sukerbiet’ op het Kroonplein.

De eerste bedrijven in Lemelerveld

In 1865 werd de Overijsselse beetwortelstoomfabriek opgericht voor de verwerking van suikerbieten. Voordat de suikerbietenfabriek er kwam, was er nog geen bedrijf gevestigd in Lemelerveld. De komst van de fabriek was heel belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. Na een halve eeuw werd de suikerfabriek gesloten en vanaf 1926 kreeg de ijzerfabriek de NIJL daar onderdak. De ijzerfabriek werd in 2012 opgeheven.

De Sukerbiet

Met de onthulling van het kunstwerk “de Sukerbiet” door wethouder Maurits Von Martels en kunstenaar Wim Spijkerman heeft het een vaste plek op het Kroonplein gekregen. Het kunstwerk is in 2012 gemaakt met staal van de NIJL-fabriek.

Agrarische impuls

Op 11 november 1917 werd de Aartsdiocesane rooms-katholieke Boeren en Tuinders Bond (A.B.T.B.) afdeling Dalmsholte opgericht. Voor Lemelerveld een extra agrarische impuls. Na de oprichting begonnen de boeren op coöperatieve basis samen te werken door inkoop van veevoer, kunstmest en aanverwante artikelen, tegen lagere prijzen dan in de vrije handel.

Ontstaan C.A.V.V.

Na de tweede wereldoorlog werd de C.A.V.V. opgericht. Zij verzorgden de gezamenlijke aankoop en vestigden zich in de Kerkenhoek met een eigen pakhuis, later uitgebreid met een winkel. In 1965 fuseerden de C.A.V.V.'s van Lemelerveld en Heino. De ontwikkeling ging snel en leidde in 1982 tot het ontstaan van de Heleco met een compleet nieuw pand. Voor Lemelerveld betekende dat, dat de mengvoederproduktie in Heino plaatsvond in een nieuwe fabriek. De Heleco is in 1992 opgegaan in een fusie met A.B.C. Lochem. De maalderij in Heino werd gesloten en de silo's in Heino en Lemelerveld ontmanteld. Lemelerveld kreeg een totaal ander aanzien.